Sylvesterloppet – Uppdaterade resultat

Resultatlista för Sylvesterloppet är nu uppdaterad efter de synpunkter som kommit in.

Uppdaterade resultat

 

Det är två saker som ligger bakom att resultaten inte stämt helt. Båda beror på det som populärt kallas den mänskliga faktorn, i det här fallet jag. Alla korrekta tider finns i tidtagningssystemet som fungerat utmärkt och är nu uppdaterade i resultatlistan på nätet.

Första problemet var att vi hade en nummerserie i anmälningssystemet som inte var uppdaterad vilket gav dubbletter, därav fick ett 20-tal löpare nya nummerlappar och vi hann inte få in dessa i systemet innan start. Det är åtgärdat nu.

Felkälla två var en inställning så att några löpare fick tid från backupsystemet istället för primärsystemet som har de exakta tiderna. Även detta är nu åtgärdat.

 

Det senare medför att många nu har fått en tid som är ett par sekunder snabbare än den som tidigare registrerats.

Ser ni ändå saker som inte stämmer så kontakta oss på resultat@solvikingarna.se.

 

Avslutningsvis söker vi löpare med startnummer 1447 som vi saknar namn på.

 

Svar på två vanliga frågor:

  1. Det är nettotider i resultatlistan, dvs tiden från det man passerar startlinjen tills man passerar mållinjen
  2. Banan är kontrollmätt av förbundsbanmätare 2014 och är 10010 meter. Vägarbeten, halka och andra saker kan göra att vi kan behöva ta ut någon sväng lite extra, men banan ska garanterat inte vara för kort. För den som är intresserad av att gräva ner sig i detaljer så länkar jag här till en i mitt tycke intressant artikel. aimsworldrunning.org/articles/09_Apr_Jun_Opinion.pdf

 

 

Återigen, tack till alla löpare och publik som gör loppet till en fest.

// Stefan