Startgrupper på Sylvesterloppet

Det kommer att vara indelning av startgrupper även i år på Sylvesterloppet. Gruppindelningen är till för att ge en bra framkomlighet för deltagarna under loppet.

Samtliga deltagare startar kl 12.

Startgrupp Elit: Under 38 minuter för herrar, under 42 för damer.
Startgrupp 1: 38 – 45 minuter för herrar, under 50 för damer.
Startgrupp 2: Resterande löpare

Strax innan start ställer man sig i den fålla vars måltid man tror sig kunna klara  – oavsett vilken klass man anmält sig i.

För resultat och priser gäller följande:

  1. Alla priser går på bruttotid (först i mål vinner)
  2. Officiell resultatlista är bruttotid och publiceras på Solvikingarnas hemsida och kan dröja upp till en vecka efter loppet.
  3. Nettotider redovisas efter loppet i tävlingscentrum och resultat.sylvesterloppet.se som information.

Tiderna i resultatlistan och på resultatsajten ska ses som preliminära kommer ersättas med officiella upp till en vecka efter loppet. Avsaknad av tider eller felaktiga sådana, mailas till resultat@solvikingarna.se.