Förändrad trafiksituation i centrum men bansträckningen blir densamma

Under sommaren och hösten har det byggts och gjorts om en hel del runt om i centrala Göteborg.

Detta kommer inte att påverka bansträckningen utan kommer gå precis som den har gjorts i ett par år med start och mål på Heden. Se hela bansträckningen under banan.

Heden har fått nya parkeringsplatser längs med Sten Sturegatan samt att det kommer att vara en större parkeringsyta närmast Södra vägen under Jul och Nyårshelgerna vilket möjliggör  parkering där för deltagare och publik.

Under loppet är det dock begränsad framkomlighet kring Heden. Mer information kommer du att hitta här på hemsidan.