Sylvesterloppets kvalitetsarbete

Tävlingsledningen för Sylvesterloppet jobbar hårt för att upprätthålla en god kvalitet inför varje upplaga.

Loppet har märkningen Godkänt Lopp vilket är framtaget av Svenska Friidrottsförbundet.

Märkningen är en kvalitetsstämpel och trygghet för dig som deltagare. Arrangörer får sina lopp godkända genom att ansöka om sanktion hos Svensk Friidrott och därigenom förbinda sig att följa Svensk Friidrotts regelverk.

För dig som löpare som springer godkända lopp innebär detta flera fördelar. Läs mer om de punkter som lyfts i regelverket.

Några saker som ingår i arrangerandet är:

  • Tidtagning med chip i nummerlappen. Resultatlistan visar nettotider; dvs från startportalen tills att du passerar mållinjen.
  • Banan är kontrollmätt av förbundsbanmätare Mattias Carlsson 2014.
  • Vatten och sportdryck vid varning samt efter målgång tillsammans med fler saker som fyller på energinivåerna efter loppet.
  • Överskott från loppet får tillbaka till föreningen Solvikingarna för återinvestering i den ideella verksamheten i dess arbete för god hälsa.
  • Arrangörsklubben arbetar löpande för att förbättra loppet utifrån de kommentarer och enkätsvar från deltagare och funktionärer som samlas in efter varje upplaga.

Högt säkerhetstänk under hela loppet:

  • Banfunktionärer längs med hela banan samt med polisassistans vid avstängda korsningar.
  • Samtliga bandelsansvariga har genomgått HLR-utbildning.
  • Utbildade läkare och sjukvårdspersonal vid tävlingscentrum och i start- och målområdet med tillgång till hjärtstartare.
  • Ambulans vid start- och målområdet.
Symbolen Godkänt lopp