Låt oss berätta om vårt arbete med välgörenhet

Som del i arrangörsklubben Solvikingarnas arbete med välgörenhet har vi i år möjliggjort för er deltagare i Sylvesterloppet att välja att donera 20 kr till välgörenhet istället för medalj vid målgång.

Efter loppet summerar vi donationerna och avrundar sedan upp till närmaste tusental. Detta år har vi beslutat att donationen ska gå till Stadsmissionen.

Vi har tillräckligt med medaljer, så ingen som vill ha blir utan. Överblivna medaljer kommer att skänkas till Drottnings Sylvias Barnsjukhus.

Överbliven mat till deltagare och funktionärer kommer att, även den, skänkas till Stadsmissionen.

 

Medaljen Sylvesterloppet 2013

Årets Sylvesterloppsmedalj.