Banan 2011

Om än sent så är nu kartan över årets bana upplagd, se länkar högst upp på sidan. Banan är identisk med den som varit de senaste två åren.

Det som återstår att hantera är ett par vägarbeten och byggen efter banan.