Några bilder från loppet

Några bilder från start och målområdet på Heden.

Fler bilder finns här.