TävlingsPM 2010

Här följer årets TävlingsPM, med all väsentlig information samlad på ett ställe.

TävlingsPM2010 (pdf)

Obs! En nyhet för i år är att startgruppernas namn – benämnda ”Lilla”, ”Startgrupp 1” och ”Startgrupp 2” – står tryckta på nummerlappens nedre hälft. Startfållan är i sin tur skyltad med startgruppsnamn för lättare orientering. Funktionärer finns också på plats för att hjälpa alla tillrätta. Starterna sker 12.00, 12.05 respektive 12.08.

About The Author