Resultat uppdaterade

Nu är resultaten inlästa i Solvikingarnas resultatdatabas. Se länkar till höger.
Resultaten är preliminära ytterligare några dagar.