Uppdaterad tävlingsinformation

Sidan med allmän information är uppdaterad.
Tidtagning – En av nyheterna i år är elektronisk tidtagning.
Priser – Uppdaterad information om vandringspris och kontantpriser.
Foto – Målfoto fotograferar löparna under loppet.