Frågor och svar

ANMÄLAN

Anmälan online t.o.m 26 december.

Anmälan på webben är stängd. Du kan anmäla dig på loppdagen. Läs mer under Efteranmälan

FÖRETAG

För företag- & gruppanmälan
maila till kansli@solvikingarna.se

STARTNUMMER

Startnummer skickas ut i samband med tävlings-PM 28-29 december.

EFTERANMÄLAN

Efteranmälan kan göras på tävlingsdagen från kl. 09.00 fram till 45 minuter innan start. Avgift: 150 kr (t.o.m. 17 år) och 400 kr för övriga. Betalning med kort eller Swish.

TÄVLINGSCENTRUM

Ullevi Tennisklubb, Smålandsgatan 2, Göteborg

Tävlingscentrum är öppet kl. 09.00-14.15

NAMNÄNDRING

Namnändring kan göras fram till en timme före start till en kostnad av 100 kr förutsatt att anmälningsavgiften är betald. Du som tar över en startplats måste kunna styrka att den andra parten går med på att lämna över sin startplats.

AVANMÄLAN & FOLKSAM STARTKLAR

Solvikingarna betalar inte tillbaka startavgift om du är förhindrad att deltaga i loppet.

Avbeställningsförsäkringen Folksam Startklar täcker din anmälningsavgift om du p.g.a. skada eller sjukdom är förhindrad att deltaga.

Läs även våra fullständiga anmälningsvillkor

START

Uppvärming - börjar 15 min. innan start

Alla klasser startar samtidigt kl. 12.00 mitt på Heden.

Startgrupp Elit: Herrar -37.59 min, Damer -41.59 min

Startgrupp 1: Herrar 38-44.59 min, Damer 42-49.59 min

Startgrupp 2: Resterande löpare. Strax innan start ställer man sig i den fålla vars måltid man tror sig kunna klara  - oavsett vilken klass man anmält sig i. Vi förbehåller oss rätten att dela upp starten vid behov, med ett par minuters intervall mellan grupperna.

OMKLÄDNING & DUSCH

Dusch & toaletter finns i Ullevi Tennishall/Tävlingscentrum.

Bajamajor finns uppställda runt startområdet.

Tänk på! Det kan bli trångt i omklädningsrummen och långa köer till toaletterna.

Var i god tid. Bor du i stan - byt gärna om hemma.

BANAN

Start och mål är på samma ställe på mitten av Heden.

Banan är kontrollmätt och du löper 10 km på en två-varvsbana utmed Avenyn, Ullevi, genom Gårda och runt Svenska Mässan.

Läs mer & se film från banan - här

NUMMERLAPPAR

Nummerlappar kan hämtas ut:

29/12 kl. 12.00-14.00 - Solvikingarnas klubbstuga i Skatås (Terränglöparen 13, Göteborg)

30/12 kl. 12.00-14.00 - Tävlingscentrum (Ullevi Tennisklubb, Smålandsgatan 2, Göteborg)

På tävlingsdagen 31/12 från kl. 09.00 fram till start i Tävlingscentrum

ENERGI & VÄTSKA

Vid varvning (ca 5,5 km) och efter målgång serveras vatten samt sportdryck.

PARKERING

Det finns gott om parkering runt om Heden (avgiftsbelagd), Ullevigaraget, Valhalla IP. Se även på Parkeringsbolagets hemsida. Tänk på att på grund av loppet är in- och utpassage begränsad i området kl. 11.45-13.30.

TIDTAGNING

Elektronisk tidtagning med chip på nummerlappen. Redovisad tid på resultatlistor är nettotid - dvs den tid från att du springer över startlinjen tills att du passerar mål. För priser gäller ordningsföljden i mål.

RESULTAT

Resultatlistor anslås i Tävlingscentrum allt eftersom löpare går i mål. Strax efter tävlingen redovisas även resultaten HÄR.

Resultatlista skickas per post mot en avgift på 25 kr. Beställ i informationen i Tävlingscentrum eller via Solvikingarnas kansli.

ANMÄLNINGSVILLKOR

Underlaget på är asfalt (eller snö), beakta att det kan vara halt med tanke på årstiden!

Arrangörsklubben Solvikingarna förbehåller sig rätt att ställa in eller avbryta Sylvesterloppet om väderleksförhållandena gör att deltagarnas säkerhet riskeras, därtill utan återbetalningsskyldighet för Solvikingarna avseende erlagd anmälningsavgift till loppet.

 

PRISER

Medalj till alla som fullföljer Sylvesterloppet vid målgång.

Priser till de främsta herrarna och damerna i senior, master och ungdomsklasser*. Kontantpris till tre första herrar och damer (klass Herr och Dam) vilka tillfaller tillhörande klubbs konto. Finns ingen klubbtillhörighet görs insättning till prissegrares konto samt att insättningen rapporteras till Skatteverket .

*För pris gäller ordningsföljd i mål (avser samtliga klasser). Det innebär att i undantagsfall kan resultatlista och prislista skilja sig åt.

PRISER & DIPLOM

Prisutdelningen för samtliga klasser startar klockan 13.15 i Tennishallen.
Utlottade priser utropas via speaker vid målgång.

Ej uthämtade priser på tävlingsdagen tillfaller arrangören.

10-, 15-, 20-, 25-, 30- samt 35-årsdiplom skickas i efterhand till de som fullföljt motsvarande antal år. Skicka e-post till diplom@sylvesterloppet.se.

ÖVRIG INFO

De uppgifter du lämnar i samband med anmälan kan komma att användas vid framtida tävlingsinbjudningar från Solvikingarna.

Uppgifterna kommer ej att spridas vidare till tredje part.

Namn, födelseår och klubb/ort kommer att presenteras i start- och resultatlistor som publiceras öppet på internet.

Även fotografering kan ske vid tävlingar där bilderna identifieras via startnummet.

Läs även våra fullständiga anmälningsvillkor.

FOTO

Arrangören kan komma att videofilma och fotografera under loppet.

Materialet visas på www.sylvesterloppet.se och tillhörande sociala medier.

Fler frågor?

Kontakta oss gärna genom att fylla i formuläret